alivia98 Blog
by alivia98

VinFast chính thức lăn bánh chạy thử   47 d  
Vừa qua là chiếc ô tô đầu tiên của VinFast chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất và đă bắt đầu chạy thử nghiệm trong khuôn viên của Tổ hợp nhà máy VinFast tại Cát Hải, thành phố Hải Pḥng vào ngày 6.3.
 
VinFast chính thức lăn bánh chạy thử: Tính hiệu đáng mừng cho quá trình tăng tốc Vừa qua là chiếc ô tô đầu tiên của VinFast chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất và đã bắt đầu chạy thử nghiệm trong khuôn viên của Tổ hợp nhà máy VinFast tại Cát Hải, th ...   read more 
Chia sẻ từ lănh đạo nước sự phát triển thần tốc của VinFast   47 d  
Không chỉ trong nước mà ngay cả đội ngũ lănh đạo nước ngoài của hăng xe VinFast cũng hết sức bất ngờ với những ǵ mà Vinfast đặt ra khi xây dựng nhà máy và sản xuất ôtô thương mại.
 
Chia sẻ từ lãnh đạo nước ngoài về hành trình phát triển thần tốc của VinFast Không chỉ trong nước mà ngay cả đội ngũ lãnh đạo nước ngoài của hãng xe VinFast cũng hết sức bất ngờ với những gì mà Vinfast đặt ra khi xây dựng nhà máy và sản xuất ôtô thương m ...   read more 
 

Add Blog To Your Favorites!

alivia98 Blog. Đại lư ô tô tại Việt Nam more...

Last Activity: 47 d ago
2 Messages   Last message 47 d ago
0 Comments   Last comment 47 d ago

viewed 143 times
Created: 47 d   May 18 2022

Similar Blogs (10 of 185):
localtravelidea  by localtravelidea  48 h
Outsourcing  by janebush08  70 h
Development  by DerekLewis  4 d
prposting  by Kirik  6 d
Hirsch George 1  by GerryMonk  7 d
Local Singles Blog  by hookuplocals  10 d
Slot Pulsa Savayasl…  by jujusianaksoleh  11 d
Chelsea Chauffeurs …  by Chelsea Chauffeurs  13 d
Tryst Link Blog  by TrystLink  13 d
What is an Exemplif…  by SethMorris  14 d
All Blogs (1,019)


CureZone Newsletter is distributed in partnership with https://www.netatlantic.com


Contact Us - Advertise - Stats

Copyright 1999 - 2022  www.curezone.com

1.000 sec, (1)